چه کسی می تواند مانع پیشرفت شما شود؟

یک روز وقتی کارمندان به اداره رسیدند اطلاعیه ی بزرگی را در تابلو اعلانات دیدند که روی آن نوشته شده بود: (دیروز فردی که مانع پیشرفت شما در این اداره بود در گذشت!) شما را به شرکت در مراسم تشییع جنازه که ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات برگزار می شود دعوت می کنیم. در ابتدا همه از دریافت خبر مرگ یکی از همکارانشان ناراحت می شدند اما پس از مدتی, کنجکاو می شدند که بدانند کسی که مانع پیشرفت آنها در اداره میشده که بوده است. این کنجکاوی, تقریبا تمام کارمندان را ساعت 10 به سالن اجتماعات کشاند. رفته رفته که جمعیت زیاذ میشد هیجان هم بالا رفت. همه پیش خود فکر میکردند که این فرد چه کسی بود که مانع پیشرفت ما در اداره بوده است؟ کارمندان در صفی قرار گرفتند و یکی یکی نزدیک تابوت رفتند و وقتی به درون تابوت نگاه میکردند ناگهان خشکشان می زد و زبانشان بند »ی آمد. آینه ای درون تابوت قرار داده شده بود و هر کس به درون تابوت نگاه میکرد, تصویر خود را می دید. نوشته ای نیز بدین مضمون در کنار آینه بود: (( تنها یک نفر وجود دارد که می تواند مانع رشد شما شود و او هم کسی نیست جز خود شما. شما تنها کسی هستید که می توانید زندگیتان را متحول کنید. شما تنها کسی هستید که می توانید بر روی شادی ها, تصورات و موفقیت هایتان اثر گذار باشید. شما تنها کسی هستید که می توانید به خودتان کمک کنید.)) زندگی شما وقتی که رئیستان,دوستانتان,والدینتان, شریک زندگیتان یا محل کارتان تغییر می کند، دستخوش تغییر نمی شود. زنگی شما تنها وقتی تغییر می کند که شما تغییر کنید، باورهای محدود کننده ی خود را کنار بگذارید و باور کنید که شما تنها کسی هستید که مسئول زندگی خودتان می باشید. مهم ترین چیزی که در زندگی می توانید داشته باشید، اعتقاد به خودتان هست. خودتان امتحان کنید. مواظب خودتان باشید، از مشکلات، غیرممکن و چیزهای از دست داده نهراسید. خودتان و واقعیت های زندگی خودتان را بسازید. دنیا مثله آینه است.....

بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…